Cart 0

COMISIWN

 

Mae pethau gwych yn digwydd pan fyddwch chi'n siarad ag ‘upholsterer’ yng ngorllewin Cymru.

Mae pethau mawr yn digwydd pan fydd crydd - sydd hefyd yn byw 20 munud i lawr y ffordd yn ‘ch trydar chi. 

Mae pethau gwych yn digwydd pan ni'n siarad.

Mae pethau gwych yn dechrau drwy sgwrs - cysylltwch â mi.

Ym mis Ionawr 2017 prynais fy ngwŷdd ‘dobby’ traddodiadol cyntaf. Mae'n sefyll yn berffaith yn fy stiwdio yn Aberystwyth. Ers hynny, rwyf wedi bod yn gweithio ar ystod o brojectau o'm gwaith fy hun, gwaith i arddangosfeydd, archebion preifat a chomisiynau. Mae gan bob rhan o'r broses wehyddu bosibiliadau helaeth ac mae cael y rhyddid i arbrofi yn y ffordd yma wedi ehangu fy mhortffolio gwaith a fy ngallu i greu cynnyrch unigryw.

Isod mae detholiad o waithunigryw rwyf wedi'i gwblhau yn ddiweddar.

Edefyn Tywyllach