Cart 0

Fi: Llio

 

Dw i’n wehydd; yn byw wrth ymyl y môr ar arfordir Gorllewin Cymru. Ar ôl dysgu’r sgiliau cychwynnol yn Ysgol Gelf Manceinion es ymlaen i gwblhau MA mewn astudiaethau dylunio ym Mhrifysgol Bath Spa. Ces gyfnod o weithio o fewn y diwydiant gwehyddu yn Efrog Newydd a’r Alban cyn dychwelyd i Gymru i barhau fy nghrefft.

Dwi eisiau datblygu’r berthynas rhwng gwehyddu â llaw a’r diwydiant gwlân yng Nghymru. Mae’r teimlad o berthyn i wlad a diwylliant yn bwysig a dwi’n mynegu hyn trwy fy ngwaith. Teimlad yn yr isymwybod o fod yn gartrefol; teimlo’n gyfforddus yn fy nghynefin naturiol. Yn y maes yma daw diwydiant a diwylliant yn un, dod a’r ddau ynghyd yw fy nod.

Collage FI:Llio.jpg

STIWDIO

 

O fy stiwdio bach uwchben y bae dwi’n defnyddio gwŷdd draddodiadol sy’n llenwi’r gofod i gyd. Dwi’n creu samplau gwahanol i arbrofi gyda chynlluniau, lliwiau ag edafedd; byw gyda nhw, ‘u teimlo nhw, ‘u defnyddio nhw am rai wythnosau cyn penderfynu pa rai aiff ymlaen i gael ‘u cynhyrchu gan y felin lleol.

Mae edrych ar liw yn rhan fawr o’r broses ddylunio, yn ogystal a chreu dyluniadau papur i weld pa syniadau sy'n datblygu. Yna, ymlaen i'r gwŷdd. Wrth wehyddu’r brethyn gyda llaw, mae'r cyfle gen i i ddylunio a datblygu’r cynllun ymhellach.

Cynhyrchu

 

30 milltir i’r De o'm stiwdio mae un o felinau gorau Cymru! Mae gan y gwehyddion dros hanner can mlynedd o brofiad. Yn dilyn trafodaeth gyda'r felin, mae fy nghynlluniau gwreiddiol yn cael eudatblygu cyn iddynt gael eu gwehyddu ar y gwŷdd ‘Dobcross’.

Mae’r brethyn wedi’i wehyddu yn ymgorffori awyrgylch a hanfod y patrymau traddodiadol rydyn ni wedi’u gweld yn y diwydiant gwlân Cymru.