STEP INTO THE WOODS - Craft in the Bay

10 Tachwedd 2018 - 6 Ionawr 2019, Craft in the Bay, Caerdydd.

Mae’n amser y nadolig medde nhw! A hithau’n fis Tachwedd? Dw i wrth fy modd yn arddangos yn sioe gyfredol Craft in the Bay,‘Step into the Woods’ . Mae fy nghasgliad o glustogau a charthenni wedi ‘u gwehyddu yno fel rhan o’r sioe .Os ‘ych chi yng Nghaerdydd dros yr wythnosau nesa tarwch lawr i’r Bae i weld beth sy ar gael gen i.

“Gwledd lawen amserol o gynlluniau cyfoes a chrefft gan 30 gwneuthurwr o’r DU. Y lle perffaith i fwynhau eich siopa Nadolig! Emily Skinner artist a chynllunydd, ac aelod o’n hurdd yma sy wedi curadu’r casgliad i ni. Detholiad trawiadol o grefftau llaw i’r cartref yn ein harddangosa dan y thema Step into the Woods.

Llio James