Y STUDIO YN YR ATIC

Symudais i mewn i'r atig ym mis Medi 2016. Gallwch ddychmygu pa stad oedd ar y lle gan feddwl nad oedd unrhyw un ‘di bod yna ers tua 25 mlynedd! Serch hynny, roeddwn wrth fy modd! Un problem -  doedd gen i ddim gwŷdd!!!

Ers i mi ddechrau gwehyddu yn 2006, roedd hi’n amlwg fy mod angen gwŷdd ond roedd ffeindio yr un cywir yn gamp a hanner. Ar ôl 8 mlynedd o chwilio, ffeindiais y gwŷdd perffaith - yn yr Alban!

Ar ôl wythnosau o sgrwbio, peintio a trip 24 awr i'r Alban (i gasglu’r gwŷdd), dyma ni! Wedi'i leoli'n berffaith yn y atig, mae’r gwŷdd 150cm o led yn ffitio fel maneg.

Mae’r atig yn le i greu; meddwl; prosesu ac yn bwysicaf oll i wehyddu. 

Dyma fy ffatri gynhyrchu fy hun – yn fy atig!

Llio James