NEW DESIGNERS - ONE YEAR IN

Byddaf yn dangos gwaith newdd yn NEW DESIGNERS ONE YEAR IN, MEHEFIN 26-29 2019. Yn cael ei gynnal yn 'Business Design Centre' yn Islington:
"Mae New Designers yn darparu llwyfan unigryw ar gyfer talent dylunio ffres i gysylltu ag addysgwyr dylunio, gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr, ar gyfer cyfnewid creadigol a chydweithio. Mae One Year In yn arddangos ac yn dathlu entrepreneuriaid dylunio sydd newydd lansio eu busnesau.

Mae One Year In yn rhoi llwyfan i dalent ddylunio newydd ddangos a gwerthu eu gwaith, gan gynnig cefnogaeth i greaduriaid creadigol yn ogystal â rhoi cyfle i ymwelwyr brynu gwaith, cwrdd â'r gwneuthurwyr a chymryd ysbrydoliaeth o'r genhedlaeth nesaf o ddylunio. Mae linell eleni yn cwmpasu pob cornel o greadigrwydd dylunio ac yn gweld dylunwyr yn ymateb i rai o heriau pwysicaf ein hamser, o gynaliadwyedd i ofal cymdeithasol.”

ND_OYI.jpg
Llio James