Frome Independent x TGLE

 

Mae'n saff i ddweud fod yr haf ar ei ffordd. Ma’r mor yn cynhesu, y dyddiau’n hirach a ma’ 'gin yn fy llaw!Byddai’n dangos fy ngwaith yn rhai o'r digwyddiadau yma dros yr wythnosau nesa’.

Yn gyntaf THE GOOD LIFE EXPERIENCE yn MARCHNAD FROME dydd sul 2il o Fehefin. Byddaf yno gyda Jwrnal, Tom Frost, Nellie ac Eve, Rural Kind a Tim Lake.

Dyma ychydig am yr ŵyl…
“Wedi'i sefydlu gan Cerys Matthews, Steve Abbot a Charlie a Caroline Gladstone yn 2014, i'r rhai ohonoch sydd eto i ddarganfod yr ŵyl fach hudol hon, ma’n un da! Cynhelir ‘The Good life Experience’ ar dir dau gastell hanesyddol, gerddi prydferth a gwarchodfa natur breifat ar Ystâd Harwarden yn Sir y Fflint, Gogledd Cymru. Yn ogystal â cherddoriaeth fyw, DJs, sgyrsiau a gweithdai, gallwch hefyd nofio yn y llyn, porthi yn y coetiroedd a gwledda o gwmpas y tân.

Nod ’The Good Life Experience’ yw dod â'r pethau da i chi ac i fywyd. Mae gennym gogyddion byd-enwog yn coginio o gwmpas tân, pebyll LLAWN o sgyrsiau lle byddwch chi'n cwrdd ag awduron, entrepreneuriaid, gweithredwyr, pobl greadigol, milfeddygon, deunydd ysgrifennu, actorion, newyddiadurwyr, cogyddion, cerddorion, athrawon, darlledwyr, ffermwyr, beirdd. Dewch â'ch ffrindiau, eich teulu a hyd yn oed eich ci! ”

Ac am y farchnad…
”Ma’ marchnad Frome yn farchnad stryd sydd yn cael ei gynnal yn ganol Frome unwaith y mis i arddangos y crefftwyr, dylunwyr, gwneuthurwyr, cynhyrchwyr bwyd a masnachwyr annibynnol gorau yn Ne Orllewin Lloegr. Mae'r ‘Good Life' yn rhoi pwysau mawr ar wneud - boed yn llwy sigledig neu ffrind newydd - ac rydym yn edrych ymlaen at dîm Good Life yn ymweld â rhai o'u gwneuthurwyr; dewch i ddod o hyd i brintiau a darluniau gan Tom Frost, edafedd mynydd Cymreig o Nellie & Eve, cerameg o Tim Lake, cynnycrh wedi'u wehyddu gan Llio James a bagiau ac ategolion o Rural Kind yn 'Market Place' ddydd Sul 2 Mehefin.”

Dwi di clywed pethau gwych am y farchnad ac yn edrych ‘mlaen i fynd nol i'r ’stomping ground'. (Fues i'n byw yng Nghaerfaddon am 3 blynnedd sbel y nol!) Os chi’n yr ardal, dewch yn llu!

 
TGLE.jpg
Llio James