CREU///MAKE

17 Tachwedd 2018 - 30 Ionawr 2019, Oriel Davies, Y Drenewydd.

“Arddangosfa ydy Creu // Make sy'n archwilio cynhyrchion crefft cyfoes sydd yn cael eu gwneud gan Wneuthurwyr o bob rhan o Gymru, yn defnyddio crefftau gwledig traddodiadol sy’n cynnwys; crochenwaith, gwehyddu, gwneud cadeiriau, celf tecstilau, gwaith coed a mwy. Mae gan Gymru draddodiad cryf o sgiliau crefft, sy'n tynnu ar ein hanes fel lle sy'n creu pethau. Mae'r arddangosfa hon yn archwilio rhai o'r sgiliau anhygoel sy'n cael eu hymarfer ar draws Cymru gan bobl sy'n cadw'r traddodiad hwn yn fyw.

Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Jwrnal i gefnogi busnesau lleol, creadigol ac annibynnol ar draws Cymru. Yn ystod yr arddangosfa, bydd cyfleoedd i gwrdd â'r gwneuthurwyr, a rhoi cynnig ar rai o'r prosesau maen nhw’n eu defnyddio. Gallai hyn fod yn fan cychwyn ar gyfer datblygu eich gyrfa greadigol eich hun.

Rhannwch eich delweddau chi o’r arddangosfa a’r rheiny sydd wedi cael eu hysbrydoli ganddi, yn defnyddio'r hashtag #MakeWales #CreuDavies a pheidiwch ag anghofio tagio @jwrnal_wales ac @orieldavies

Platfform ydy Jwrnal ('journal') ar gyfer dogfennu a hyrwyddo gwneuthurwyr a chreadigwyr yng Nghymru. Lansiwyd Jwrnal yn yr Ŵyl The Good Life Experience yn 2017 ac ers hynny, mae wedi mynd ymlaen i ddatblygu platfformau ar-lein a ffisegol ar gyfer gwneuthurwyr a chreadigwyr ar draws Cymru.

Wedi'i guradu gan Sarah Hellen a Steffan Jones-Hughes

COED

Mandy Coates Basgedi Helyg

John Egan Gwneuthurwr Dodrefn

James Davies Gwaith Coed Gwyrdd

Rosie Farey Gwehyddu Rush

Louise Tucker Golau wedi’i gwehyddu

David White Coed/Whittling

Hannah Wardle Coed/Gosodiadau Golau

LLEDR

Alan James Raddon Gwneuthurwr Esgidiau

ARIAN

Maggie Cross Gemwaith

GWLAN

Helen Hickman Gwlân a Thecstilau

Llio James Tecstilau wedi’i Gwehyddu

Ruth Packham Tecstilau Ffelt a Gwlân

CLAI

Tim Lake Serameg

Jenny Murray Serameg

PAPUR

Tom Frost Argraffu Sgrin

Callie Jones Lino Cut

Claire Spencer Lino Cut

Llio James