GALERI, Caernarfon: 'Cywrain - Ffurf a Siâp' a 'Arddangosfa AGORED'

Cywrain - Ffurf a Siâp 21 Medi – 31 Rhagfyr 2018

‘Mae Cywrain yn brosiect celfyddydau cymhwysol a chrefft a dylunio cyfoes gan Galeri sydd wedi  dathlu  gwaith crefftwyr ac artistiaid o’r gwledydd Celtaidd ers 2013. Eleni fodd bynnag rydym yn falch bod Cywrain yn tyfu allan o’r blychau gwydr ac i mewn i ofod arddangos pwrpasol yn ein hestyniad newydd. Mi fydd yr arddangosfeydd newydd yn dilyn thema ac yn arddangos amrywiaeth o waith tecstilau, arian, gwydr, pren, lledr, serameg, gemwaith a phrint. Y thema ar gyfer mis Medi i Rhagfyr yw Ffurf a Siâp. Bydd 16 o wneuthurwyr yn arddangos eu gwaith yn Cywrain ac maent oll yn cael eu dylanwadu gan siapiau geometrig, patrymau a ffurfiau anghonfensiynol. O grefftau traddodiadol i'r cyfoes, bydd 'Cywrain' yn apelio at gynulleidfa eang.’

Gan Anna Pritchard, Drws y Coed, Elin Horgan, Ifan Emyr, Kay Morgan, Laura Spring, Laura Thomas, Llio James, Louise Hall, Marged Owain, Marian Haf, Miriam Jones, Nia Rist, Notch Handmade, The Magpie Woodman, The Store Hus

Llio James_ Cywrain.jpeg
Llio James II_Cywrain.jpg

2018 Arddangosfa AGORED 9 Tachwedd - 14 Rhagfyr 2018

Gwaith gan Manon Awst, Kerry Baldry, Melissa Beardmore, Jenny Cashmore, Elin Vaughan Crowley, Beth Horrocks, Brian Horsey, Darren Hughes, Llio James, Katherine Fiona Jones, Marie Jones, Ewa Konior, Aveline Kyffin, Justine Montford, Huw Morris-Jones, Fflur Owen, Iolo Penri, Mari Rose Pritchard, Mike Ryder, Duncan de Silva, Leigh Thomas Sinclair, Alana Tyson, Sion Webb, Alan Whitfield, Francesca Williams, Sera Wyn 

Llio James AGORED.jpg
Llio James