NYTHU

“Mae Nythu yn cynnig gwasanaeth rhestr anrhegion priodas ar-lein; yn helpu cyplau i greu cartrefi clyd ac yn rhoi tawelwch meddwl i westeion priodas y bydd y pâr priod yn gwerthfawrogi eu rhodd. Trwy weithio gyda chrefftwyr annibynnol o Gymru a’r DU rydym yn cynnig ystod o gynnyrch chwaethus gan gynnwys clustogau wedi’u bloc-printio, carthenni wedi’u gwau, gwaith cerameg wedi’i droi ar olwyn, gwydrau wedi’u chwythu, basgedi wedi’u gwehyddu a llawer mwy. 
Gallwn olrhain tarddiad ein cynnyrch; pwy a’u creodd, sut, ac yn lle – daw hanes pob gwrthrych yn rhan o’i ffurf. Anrhegion defnyddiol a hardd gan deulu a ffrindiau ddaw yn etifedd i’r genhedlaeth nesaf.”

Dwi wrth fy modd i fod yn un o wneuthurwyr Nythu. Mae Elen wedi curadu grŵp o wneuthurwyr sydd i gyd yn gweithio tuag at nod tebyg; i greu eitemau i’r cartref sydd wedi'u gwneud â llaw, i'w defnyddio, ac i'w gwerthfawrogi am y sgìl y mae pob darn yn ei gynnwys, ac i ddod â llawenydd i'r cartref. Os ydych chi'n priodi, neu'n gwybod am gyplau a fydd yn priodi’n fuan, cysylltwch â Nythu yma.

Llio James